CONTACTGEGEVENS

Voor het dagelijkse contact kunt u zich wenden tot de secretaris van de HVA:

U kunt de Hoolten Klinte als volgt bereiken:

Wilt u contact opnemen voor het Openluchttheater, dan kunt u zich wenden tot:

Bezoekadres:

Bank: