ZOOLSTEDE

Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

    Thom Oosterloo (Coördinator)
    Rinze Lenstra
    Geert Veen

Voor een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2020 klik hier

Nummer 2021-3
Artikelen: auteurs en titels
De beginjaren van het sanatorium in Appelscha
Klok, Carol Jan
---
In gesprek met Maartje van den Berg
Veen, Geert
---
Jeugdherinneringen, deel VII. Lijfje, jarretels, bretels, een borstrok en knielappen
Veenstra, Anne
---
Van Natuurhistorisch Museum tot Hoolten Klinte
Lieuwe en Bonne van der Duin, Jaap Hankel, Henk Jongsma, Sietze Oldersma, Geert Veen en Wietze Jan van Vondel

Vaste rubrieken
Boeken
De Friezen. Een geschiedenis, geschreven door Flip van Doorn
Lenstra, Rinze

Oude foto
De Bergfeesten
---
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en
Asser Courant (januari-maart 1920)
Veen, Geert

Nummer 2018-3
Artikelen: auteurs en titels
Reizen en vervoer in vroegere tijden
Klok, Carol, J.
---
Fochteloo van toen naar nu Deel XII
Oosterkamp, Jan
---
Uit het leven van Wietze en Neeltje van Buiten
Veen, Geert

Vaste rubrieken
Boeken
Veldnaemen van Stellingwarf, diel VII Oosterwoolde.
Lenstra, Rinze: Minke Dijkstra e.a.

Oude foto
Kampeerboerderij
Hendrik Hoonstra Oud Appelscha 55
---
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en
Asser Courant (september-december 1917)
Veen, Geert
---
PPC Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
---
Tol no. 5 in Appelscha-Boven, huidige Vaart Zuidzijde 137, 8426 AM Appelscha

Prentbriefkaart-Photo-Club
(Willem Bijmholt, Appie Boonstra, Oene Engberts,
Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)


Nummer 2018-2
Artikelen: auteurs en titels
Stellingwerver soldaten in Atjeh
Klok, Carol J.
---
Fochteloo van toen naar nu Deel XI
Oosterkamp, Jan
---
Uit het leven van Tienus de Boer
Veen, Geert
---
Jammerklaachte uut et Smidslaentien
Oud inwoner
---
De ordehandhaver
Zantinge, Herman

Vaste rubrieken
Boeken:
Lenstra Rinze

De oorlog, voor het volk een tragedie.
De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland
R. Blom

Oude foto
Kadaverbak aan de Derde Wijk
---
Nieuws uit Appelscha
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (januari-juni 1917)
Veen, Geert


De Zoolstede 2018 nr. 1
Artikelen: auteurs en titels
Jan Welles, kunstschilder met Appelschaster roots
Klok, Carol
---
Fochteloo, van toen naar nu X
Oosterkamp, Jan
---
Interview Rinze de Boer, leven met techniek
Veen, Geert

Vaste rubrieken
Boeken
Meindert Schroor, Henk Bloemhoff, Jelle Terluin en Michiel Herweijer, Omme de donkerheit der vergeteniss.
500 jaar Oost- en West-Stellingwerf 1517 - 2017
Lenstra, Rinze

Oude foto
Veenarbeiderswoning aan de Boslaan

Nieuws uit Appelscha
Voor u gelelzen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-december 1916)
Veen, Geert


De Zoolstede 2017 nr. 4
Artikelen: auteurs en titels
Wild zwijn
Klok, Carol
---
Fochteloo van toen naar nu, (deel IX )
Oosterkamp, Jan
---
Interview Dini Huisingh Wijkverpleegster in Appelscha
Veen Geert

Vaste rubrieken
Boeken
Rentmeesterverrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde/Westeinde - 1524-1531 Jeroen Bijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff
Lenstra, Rinze

Oude foto
Camping Hildenberg
---
Nieuws uit Appelscha
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (februari-juni 1916)
Veen, Geert


De Zoolstede 2017 nr. 3
Artikelen
De strijd van Roelof Wiebes de Haan
Klok, Carol
---
Fochteloo van toen naar nu Deel VIII
Oosterkamp, Jan
---
Interview Paul Mesken
Veen, Geert

Vaste rubrieken
Boeken
Chris Beuker, Communistisch verzet in Friesland 1925-1945
Lenstra, Rinze

Oude foto
Het Natuurhistorisch Museum
---
Nieuws uit Appelscha Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (januari 1916)
Veen, Geert
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
Van herberg naar hotel. Vaart Zuidzijde 95, 8426 AJ Appelscha

Prentbriefkaartenclub


De Zoolstede 2017 nr. 2
De uitgave van Zoolstede 2017-2 is ditmaal geheel gewijd aan attractiepark Duinen Zathe.
Diverse malen is dit pand en later bijbehorend speelpark van eigenaar verwisseld.
De Historische Vereniging Appelscha is in dit verleden gedoken en heeft het volgende kunnen achterhalen van dit monumentale pand en zijn omgeving.

Duinen-Zathe 1826
Jan beschrijft in zijn verhaal de begin periode van toen nog een boerderij zijnde in Appelscha Hoog, wat later uitgroeide tot een bloeiend bedrijf.
Jan E. Ennik
---
Duinen-Zathe, ca. 1900-1980
Henk de Haan was één van de uitbaters, toen zijn vader Piet de Haan de eigenaar was.
Henk de Haan
---
Duinen-Zathe in de beginperiode
In dit verhaal wordt de beginperiode beschreven dat het daadwerkelijk een gelegenheid werd waar dagjesmensen naar toe gingen.
Geert Veen
---
Herinneringen aan pretpark Duinen-Zathe
Elly van Vilsteren
Elly vertelt op een zeer aangename wijze haar belevenissen toen haar ouders eigenaar waren van het restaurant en de speeltuin.
---
Piet Jasper, van aannemer naar beheerder van attractiepark Duinen-Zathe
Thom Oosterloo ging een morgen op de koffie bij Piet en Tine Jasper en tekende hun verhaal op.
Thom Oosterloo
---
Attractiepark Duinen-Zathe. Verplaatsing van Boerestreek naar Noorder Es
Naarmate Piet Jasper een dagje ouder werd, nam zoon Herman samen met echtgenote Janneke de honneurs waar over dit uit zijn jasje gegroeide park.
Geert Veen
---
Vier decennia werken bij Duinen-Zathe
Rinze de Boer werkte ruim vier decennia in de speeltuin, die later werd omgedoopt tot pretpark Duinen Zathe.
Geert Veen
---
Herinneringen aan Duinen-Zathe
Wiebe Herder is/was ook een van de oudgediende die vele jaren zijn werkzaamheden in het park verrichtte.
Wiebe Herder
---
Deelname van de Bikker Groep in attractiepark Duinen-Zathe
Tenslotte vertelt mede eigenaar Jeroen Kolhoff hun betrokkenheid bij attractiepark Duinen Zathe in zijn huidige vorm.
Jeroen Kolhoff
---
Het ‘oude’ Duinen-Zathe op prentbriefkaarten
Deze speciale uitgave wordt voorzien van diverse foto’s zowel bij de verschillende verhalen als een indruk gevende hoe het pand er in de loop der jaren van gedaante is verwisseld.


De Zoolstede 2017 nr. 1
Artikelen
Herinneringen aan buurtschap Aekinga
Duin, Kier en Joke
---
Het dagelijkse leven in kamp Aekinga
Jobse, Jaap
---
Hoe de televisietoren aan Appelscha voorbijging
Klok, Carol
---
Uit het leven van Willem Spoelstra
Veen, Geert

Vaste rubrieken
Oude foto
Alle Johannes van der Veen, een Bergsma of iemand anders?
---
Nieuws uit Appelscha, voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (oktober-december 1915)
Veen, Geert
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners, Driesprong Zuideinde 1, 8428 HB Fochteloo.

Boeken
Cor Trompetter, Doopsgezinden in Friesland 1530-1850
Rinze, Lenstra

Prentbriefkaartenclub


Nummer 2016 nr. 4
Artikelen
Het kadaster op de Bosberg (Belvedère)
Dijkstra, Pieter
---
Willem Jonge Pier en Goldhaer Hoe een natuurmens zijn eigen paradijsje schiep
Klok, Carol
---
Fochteloo, van toen naar nu Deel VI
Oosterkamp, Jan
---
Oude kerkpaden in Appelsche
Rooks, Piet
---
Een bijzondere ontmoeting
Veen, Geert
---
Schoolliedjes 't Vogelnestje en Schoolzwemmen
Vries, R. de

Vaste rubrieken
Oude foto
Kampeerboerderij Zijlstra

Boeken
Bruno de Vries, 80 jaar wel en wee van Bé Dé Vé
Lenstra, Rinze
---
Nieuws uit Appelscha (juli-september 1915)
Veen, Geert


De Zoolstede 2016 nr. 3
Artikelen
Fochteloo, van toen naar nu
Jan Oosterkamp
---
Sjoerd van der Meulen en zijn wichelroede.
Van waterader naar volk Erchiob, van feit naar fantasie
Carol Jan Klok
---
Leven en werken tussen kunstmest en granen
Geert Veen
---
Mattenvlechten als werkverschaffing, 1870-1876
Rinze Lenstra

Rubrieken
Oude foto‘s
Gerrit de Vries en Johan Oosterloo op de zandvlakte

Boeken
Karel F. Gildemacher, Het Friese water
---
Rinze Lenstra
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (april - juni 1915)
Geert Veen
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
Terwisscha 17, 8426 SJ Appelscha

Prentbriefkaartenclub
(Oene Engberts, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)


Nummer 2016 nr. 2
Artikelen
Op naam-Appelscha
Huisman, Kerst
---
Fochteloo van toen naar nu (deel IV)
Oosterkamp, Jan
---
Gerrit Jans Jansma bakkers in Appelscha tweede helft 19e eeuw
Ouden, Lida den
---
Uit het leven van Sipke Veenstra
Veen, Geert

Rubrieken
Boeken
Peter Karstkarel Kralen en parels aan het Friese snoer
Lenstra, Rinze

Oude foto
Boerderij “Oerbosch” te Fochteloo (Blijke en Trijntje Veldkamp)
---
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (januari-maart 1915)
Veen, Geert


De Zoolstede 2016 nr. 1
Artikelen
Fochteloo, van toen naar nu. Deel III
Jan Oosterkamp
---
De Reservekas van Appelscha
Carol Jan Klok
---
Weer even terug in Appelscha
Geert Veen
---
Harambe, nog niet echt historisch, maar nu al legendarisch
Gerard Floor (samen met Jaap Hankel, Carol Klok en Ab Pool)


Juiste foto van Harambe
---
Rubrieken
Boeken
W. Visscher, Verveningen en verveners in Friesland
Rinze Lenstra
---
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant
(oktober - december 1914)
Geert Veen
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
Compagnonsweg 36, 8427 RK, Ravenswoud

Prentbriefkaartenclub


De Zoolstede 2015 nr. 4
Artikelen
Uit het leven van Lukas Jonkers
Geert Veen
---
Honderd jaar begrafenis- en uitvaartvereniging in Appelscha
Sietze Oldersma
---
Een kwart eeuw uit het verleden van de begrafenis-/uitvaartvereniging in Appelscha, ca. 1940-1965
Rinze Lenstra

Rubrieken
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-september 1914)
Geert Veen

Oude foto‘s
Groepje mannen in de Boerestreek, omstreeks 1946
---
Voetbalteam Staatsbosbeheer, omstreeks 1955-1960

Boeken
Philippus Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875
Rinze Lenstra
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
---
Vaart Zuidzijde 147, 8426 AM in Appelscha-Boven
---
Voetbalteam Staatsbosbeheer, omstreeks 1955-1960

Prentbriefkaartenclub
(Oene Engberts, Anne Jonkers, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)Foto die de eerste uitgave van de Zoolstede siert