ZOOLSTEDE

Zoolstede, verenigingsblad van de HVA
Voor een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2015-3 klik hier

De Zoolstede 2017 nr.2
De uitgave van Zoolstede 2017-2 is ditmaal geheel gewijd aan attractiepark Duinen Zathe. Diverse malen is dit pand en later bijbehorend speelpark van eigenaar verwisseld. De Historische Vereniging Appelscha is in dit verleden gedoken en heeft het volgende kunnen achterhalen van dit monumentale pand en zijn omgeving.

Duinen-Zathe 1826
Jan beschrijft in zijn verhaal de begin periode van toen nog een boerderij zijnde in Appelscha Hoog, wat later uitgroeide tot een bloeiend bedrijf.
Jan E. Ennik
---
Duinen-Zathe, ca. 1900-1980
Henk de Haan was één van de uitbaters, toen zijn vader Piet de Haan de eigenaar was.
Henk de Haan
---
Duinen-Zathe in de beginperiode
In dit verhaal wordt de beginperiode beschreven dat het daadwerkelijk een gelegenheid werd waar dagjesmensen naar toe gingen.
Geert Veen
---
Herinneringen aan pretpark Duinen-Zathe
Elly van Vilsteren
Elly vertelt op een zeer aangename wijze haar belevenissen toen haar ouders eigenaar waren van het restaurant en de speeltuin.
---
Piet Jasper, van aannemer naar beheerder van attractiepark Duinen-Zathe
Thom Oosterloo ging een morgen op de koffie bij Piet en Tine Jasper en tekende hun verhaal op.
Thom Oosterloo
---
Attractiepark Duinen-Zathe. Verplaatsing van Boerestreek naar Noorder Es
Naarmate Piet Jasper een dagje ouder werd, nam zoon Herman samen met echtgenote Janneke de honneurs waar over dit uit zijn jasje gegroeide park.
Geert Veen
---
Vier decennia werken bij Duinen-Zathe
Rinze de Boer werkte ruim vier decennia in de speeltuin, die later werd omgedoopt tot pretpark Duinen Zathe.
Geert Veen
---
Herinneringen aan Duinen-Zathe
Wiebe Herder is/was ook een van de oudgediende die vele jaren zijn werkzaamheden in het park verrichtte.
Wiebe Herder
---
Deelname van de Bikker Groep in attractiepark Duinen-Zathe
Tenslotte vertelt mede eigenaar Jeroen Kolhoff hun betrokkenheid bij attractiepark Duinen Zathe in zijn huidige vorm.
Jeroen Kolhoff
---
Het ‘oude’ Duinen-Zathe op prentbriefkaarten
Deze speciale uitgave wordt voorzien van diverse foto’s zowel bij de verschillende verhalen als een indruk gevende hoe het pand er in de loop der jaren van gedaante is verwisseld.


De Zoolstede 2016 nr.3
Artikelen
Fochteloo, van toen naar nu
Jan Oosterkamp
---
Sjoerd van der Meulen en zijn wichelroede.
Van waterader naar volk Erchiob, van feit naar fantasie
Carol Jan Klok
---
Leven en werken tussen kunstmest en granen
Geert Veen
---
Mattenvlechten als werkverschaffing, 1870-1876
Rinze Lenstra
---
Rubrieken
Oude foto’s
Gerrit de Vries en Johan Oosterloo op de zandvlakte

Boeken
Karel F. Gildemacher, Het Friese water
---
Rinze Lenstra
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (april – juni 1915)
Geert Veen
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
Terwisscha 17, 8426 SJ Appelscha
---
Prentbriefkaartenclub
(Oene Engberts, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)


De Zoolstede 2016, nr.1
Artikelen
Fochteloo, van toen naar nu. Deel III
Jan Oosterkamp
---
De Reservekas van Appelscha
Carol Jan Klok
---
Weer even terug in Appelscha
Geert Veen
---
Harambe, nog niet echt historisch, maar nu al legendarisch
Gerard Floor (samen met Jaap Hankel, Carol Klok en Ab Pool)


Juiste foto van Harambe
---
Rubrieken
Boeken
W. Visscher, Verveningen en verveners in Friesland
Rinze Lenstra
---
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant
(oktober – december 1914)
Geert Veen
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
Compagnonsweg 36, 8427 RK, Ravenswoud
---
Prentbriefkaartenclub


De Zoolstede 2015, nr.4
Van de redactie

Artikelen
Uit het leven van Lukas Jonkers
Geert Veen
---
Honderd jaar begrafenis- en uitvaartvereniging in Appelscha
Sietze Oldersma
---
Een kwart eeuw uit het verleden van de begrafenis-/uitvaartvereniging in Appelscha, ca. 1940-1965
Rinze Lenstra
---
Rubrieken
Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-september 1914)
Geert Veen
---
Oude foto’s
---
Groepje mannen in de Boerestreek, omstreeks 1946
---
Voetbalteam Staatsbosbeheer, omstreeks 1955-1960
---
Boeken
Philippus Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875
Rinze Lenstra
---
Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners
---
Vaart Zuidzijde 147, 8426 AM in Appelscha-Boven
---
Voetbalteam Staatsbosbeheer, omstreeks 1955-1960
---
Prentbriefkaartenclub
(Oene Engberts, Anne Jonkers, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)


De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

    Thom Oosterloo (Coördinator)
    Klaas de Groot
    Rinze Lenstra
    Geert Veen

Foto die de eerste uitgave van de Zoolstede siert