Glamdea

Historische Vereniging Appelscha e.o.

De Hoolten Klinte is geopend op dinsdagochtend van 09.00 – 11.30 uur.


Nieuws

Geert Veen onderduikershol

TV reportage over de reconstructie van:

Onderduikershol familie Oosterloo

17 november 2021 in ‘Fryslân Hjoed‘.

Bekijk hier de uitzending.

Paardengraf

TV reportage RTV Drenthe, 11 april 2022

Bekijk hier de uitzending.

Activiteiten

Ook dit jaar heeft de HVA zich weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport actie.

We hopen op een mooie financiële bijdrage voor verdere verduurzaming van de Hoolten Klinte. 

Meerdere (Appelschaster) clubs financieel steunen zonder te doneren, kan dat?

Ja zeker, bent u lid van de Rabobank, dan kunt u in de Rabo app of online stemmen via  www.rabobank.nl/clubsupport

Bedankt iedereen die op ons heeft gestemd
de uitslag wordt verwacht tussen 2 en 13 october

Uitgelicht

ledenvoordeel

November dit jaar verschijnt bij uitgeverij Afûk in Leeuwarden het boek ‘Dwarsliggers in Appelscha’.
Oud-Appelschaster Marianne Kootstra (1958) schetst in 40 verhalen 100 jaar geschiedenis van vijf generaties Friezen in het rode veendorp

Het boek is voor leden tot 1 november met korting te bestellen bij de Historische Vereniging Appelscha e.o. via: info@hvappelscha.nl

U betaalt dan slechts €25,00 in plaats van €29,95

Wat doet de Historische Vereniging Appelscha e.o.?

De HVA e.o. is opgericht in april 2001 en telt ruim 840 leden. De vereniging heeft een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een museum.


checklist

Het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling en tussen leden en niet-leden.

educatie

Kennis overdracht en educatie.

loep

Onderzoek doen bij inwoners en oud-inwoners van Appelscha en onderzoek doen in de beschikbare archieven.

De Hoolten Klinte

De Hoolten Klinte is het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Appelscha e.o. en is elke dinsdagochtend geopend van 09.00 – 11.30 uur.

Het gebouw staat aan de rand van het bos aan de Bosberg 1 te Appelscha. Het voormalig natuurhistorische museum is verbouwd, afgebrand en weer opgebouwd met mogelijkheden voor lezingen, presentaties en deels museumfaciliteiten.

De naam is afgeleid van ‘Hoolten Klencke’, rond 1900 een kroegje in buurtschap Aekinga en in de winter als school gebruikt als de kinderen niet hoefden te helpen bij werkzaamheden op het land.

Hoolten Klinte Appelscha
Cachot

Cachot

Rond 1900 werd er van rijkswege een onderzoek gelast naar de inrichting van de z.g. bewaarplaatsen. In de dorpen werden hiermee bedoeld de cachotten onder kerktorens, waar vooral dronken en zich misdragende mensen (tijdelijk) werden opgesloten. De conclusie van het onderzoek was, dat de bewaarplaatsen niet meer aan de nieuwe voorschriften voldeden.

Ambtelijke molens maalden toen ook al zeer langzaam, want pas in 1921 werd een bouwopdracht verstrekt aan Gebr. v.d. Zee te Oosterwolde. Het behelsde het bouwen van twee cellen, één voor een mannelijke en één voor een vrouwelijk gevangene. De toenmalige veldwachter vond de plaats achter het reeds bestaande brandspuithokje de meest geschikte locatie.

Openluchttheater

In openluchttheater De Koele beleef je theater eens op een andere manier! Midden in de bossen van Appelscha kun je genieten van de mooiste voorstellingen. Er is een gevarieerd programma. Voor ieder dus wat wils. Bekijk de mogelijkheden hier.

Het openluchttheater beschikt over goede akoestiek. De sprookjesachtige sfeer maakt de voorstelling uniek. Er treden zowel bekende als minder bekende artiesten op. In het theater is plaats voor 581 bezoekers.

Openluchttheater De Koele
Riemsoord muurschildering

Riemsoord

In de afgelopen jaren zijn veel oude gebruiksvoorwerpen aan de Historische Vereniging Appelscha e.o. geschonken. We hebben nu verschillende verzamelingen in de Hoolten Klinte. Hier zijn wij heel blij mee, maar op een gegeven moment kom je ruimte tekort, vandaar dat we in 2017 ook zeer ingenomen waren met het aanbod van de directie van attractiepark Duinen Zathe om een deel van het hoofdgebouw als expositieruimte in te richten. Eind 2018 kwam er een eind aan deze situatie i.v.m. uitbreiding van hun entertainment activiteiten. Direct zijn enkele bestuursleden op zoek gegaan naar een vervangende ruimte. Een van de opties was Riemsoord, dit bleek een schot in de roos.

Lid worden?

U ontvangt vier maal per jaar “de Zoolstede”, het verenigingsblad van de HVA, met daarbij de nieuwsbrieven. Tevens heeft u als lid vaak korting op de toegangsprijs van evenementen die in ons clubgebouw De Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha, worden georganiseerd. Heeft u vragen over de historie van Appelscha of haar inwoners, voor leden gaan we graag op zoek in onze archieven.
De kosten van een lidmaatschap bij automatische betaling zijn € 15 per jaar. Het lidmaatschap loopt van 01 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 december bij het secretariaat.

lid Zoolstede
oude woning Boerestreek 22