Glamdea

Historische Vereniging Appelscha e.o.

Lente 2024


Nieuws

Zoolstede 2024-2 is uit, met o.a.
  • Jeugdherinneringen XVIII – Wat een rijkdom – Anne Veenstra (1939-2022)
  • Interview Gjalt en Mannie de Haan – Kjest Herder
  • Helpers in oorlogstijd deel I – Wessel Oosterhof
  • Interview Durk de Jong en Pietje Postma-Gorter – Geert Veen
  • “Het is net of ik het nu nog beleef ….” – herinneringen van Jan Hendriks van Rozen (1906-1993) – uit het familie-boek van Tsjerk Veenstra – deel I

    Volledige inhoudsopgave

Bent u (nog) geen lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor deze of oudere Zoolstede’s á € 3,50, neem dan contact op via
info@hvappelscha.nl of 0516-432159

Activiteiten

Uitgelicht

logo veerkieker

In 1988 is het vak Heemkunde ingevoerd als vervanging van het verplichte vak Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden. In opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Theaterdocent Anniek Akkerman verzorgt samen met vrijwilligers van de Historische Vereniging Appelscha e.o. in de Hoolten Klinte een interactieve voorstelling over turf voor kinderen uit groep 1.

Het doel van de voorstelling is dat de kinderen worden meegenomen naar het verleden, naar de tijd van hun pakes en beppes, opa’s en oma’s, met een knipoog naar de gebruiken van toen, dat ze voelen en ervaren, dat ze betoverd worden met beeld en verhaal en dat ze meebewegen.

Wat doet de Historische Vereniging Appelscha e.o.?

De HVA e.o. is opgericht in april 2001 en telt ruim 840 leden. De vereniging heeft een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een museum.


checklist

Het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling en tussen leden en niet-leden.

educatie

Kennis overdracht en educatie.

loep

Onderzoek doen bij inwoners en oud-inwoners van Appelscha en onderzoek doen in de beschikbare archieven.

De Hoolten Klinte

De Hoolten Klinte is het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Appelscha e.o. en is elke dinsdagochtend geopend van 09.00 – 11.30 uur.

Het gebouw staat aan de rand van het bos aan de Bosberg 1 te Appelscha. Het voormalig natuurhistorische museum is verbouwd, afgebrand en weer opgebouwd met mogelijkheden voor lezingen, presentaties en deels museumfaciliteiten.

De naam is afgeleid van ‘Hoolten Klencke’, rond 1900 een kroegje in buurtschap Aekinga en in de winter als school gebruikt als de kinderen niet hoefden te helpen bij werkzaamheden op het land.

Hoolten Klinte Appelscha

Cachot

Rond 1900 werd er van rijkswege een onderzoek gelast naar de inrichting van de z.g. bewaarplaatsen. In de dorpen werden hiermee bedoeld de cachotten onder kerktorens, waar vooral dronken en zich misdragende mensen (tijdelijk) werden opgesloten. De conclusie van het onderzoek was, dat de bewaarplaatsen niet meer aan de nieuwe voorschriften voldeden.

Ambtelijke molens maalden toen ook al zeer langzaam, want pas in 1921 werd een bouwopdracht verstrekt aan Gebr. v.d. Zee te Oosterwolde. Het behelsde het bouwen van twee cellen, één voor een mannelijke en één voor een vrouwelijk gevangene. De toenmalige veldwachter vond de plaats achter het reeds bestaande brandspuithokje de meest geschikte locatie.

Openluchttheater

In openluchttheater De Koele beleef je theater eens op een andere manier! Midden in de bossen van Appelscha kun je genieten van de mooiste voorstellingen. Er is een gevarieerd programma. Voor ieder dus wat wils. Bekijk de mogelijkheden hier.

Het openluchttheater beschikt over goede akoestiek. De sprookjesachtige sfeer maakt de voorstelling uniek. Er treden zowel bekende als minder bekende artiesten op. In het theater is plaats voor 581 bezoekers.

Openluchttheater De Koele
Riemsoord muurschildering

Riemsoord

In de afgelopen jaren zijn veel oude gebruiksvoorwerpen aan de Historische Vereniging Appelscha e.o. geschonken. We hebben nu verschillende verzamelingen in de Hoolten Klinte. Hier zijn wij heel blij mee, maar op een gegeven moment kom je ruimte tekort, vandaar dat we in 2017 ook zeer ingenomen waren met het aanbod van de directie van attractiepark Duinen Zathe om een deel van het hoofdgebouw als expositieruimte in te richten. Eind 2018 kwam er een eind aan deze situatie i.v.m. uitbreiding van hun entertainment activiteiten. Direct zijn enkele bestuursleden op zoek gegaan naar een vervangende ruimte. Een van de opties was Riemsoord, dit bleek een schot in de roos.

Lid worden?

U ontvangt vier maal per jaar “de Zoolstede”, het verenigingsblad van de HVA, met daarbij de nieuwsbrieven. Tevens heeft u als lid vaak korting op de toegangsprijs van evenementen die in ons clubgebouw De Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha, worden georganiseerd. Heeft u vragen over de historie van Appelscha of haar inwoners, voor leden gaan we graag op zoek in onze archieven.
De kosten van een lidmaatschap bij automatische betaling zijn € 15 per jaar. Het lidmaatschap loopt van 01 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 december bij het secretariaat.

lid Zoolstede
oude woning Boerestreek 22