HISTORISCH ONDERZOEK

De werkgroep historisch onderzoek heeft zich tot taak gesteld om onderzoek te doen naar de geschiedenis van Appelscha en de directe omgeving. Dit door zich te verdiepen in een bepaald aspect van het plaatselijke verleden en daarover informatie te achterhalen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de verkregen gegevens toegankelijk te maken voor belangstellenden. Veelal zal het eindresultaat een artikel zijn. Het artikel kan, na instemming van de redactie, worden geplaatst in De Zoolstede, het historisch tijdschrift van de Historische Vereniging Appelscha e.o.
De leden van de werkgroep komen een aantal malen per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over de onderzoeken die plaatsvinden, de over de onderzochte onderwerpen beschikbare informatie en de vragen die het onderzoek oproept. Verder komen allerlei zaken die betrekking hebben op Appelscha’s verleden aan de orde.

Contactpersoon: Rinze Lenstra
Tel.: 0524-581538
Mail: r-lenstra@ziggo.nl