Activiteiten


Een overzicht van de eerstvolgende, door de HVA georganiseerde, activiteiten.


Maandag 4 maart

Hoolten Klinte

Jaarvergadering

Het bestuur nodigt hierbij al haar leden uit voor het bijwonen van haar algemene ledenvergadering.

Aanvang 20.00 uur


Zaterdag 16 maart

Hoolten Klinte

Lezing Niek van der Oord

over zijn nieuwe boek

Alleen uit de oorlog

Een indrukwekkend verhaal van drie Joodse families die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Assen woonden.
Slechts enkelen overleefden de Holocaust.
Ze kwamen alleen uit de oorlog.

Aanvang 14.00 uur.

Toegang leden € 2.00
niet leden € 4.00

Vrijdag 22 maart

Hoolten Klinte

Vrijwilligersavond

Alle vrijwilligers, leden van verdienste en ereleden zijn van harte welkom.

Het wordt weer een heel gezellige avond.

Opgave s.v.p. voor 15 maart bij het secretariaat 0516432159 of Marten de Jong 0516852019

Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 13 april

Jaarlijkse fietstocht langs

Onderduikplaatsen
Drents-Friese Wold

Vertrek van de Hoolten Klinte om 13.15 uur
Tocht duurt ca. 3 uur 

Kosten:
niet leden €3.00, leden €1.50

Graag opgeven via:

info@hvappelscha.nl

TIP

Draag goed schoeisel en neem zelf je natje en droogje mee.

Kalender 2024
image – 2024-01-19T130600.957
thumbnail_image – 2024-02-26T160427.069
thumbnail_image – 2024-02-27T143810.470
previous arrow
next arrow