Geschiedenis HVA e.o.

In de herfst van 2000 hadden Koert Vondeling en Johan Oosterloo een dia- en fotopresentatie van het oude Appelscha georganiseerd in het Trefpunt bij de Hervormde Kerk. De belangstelling hiervoor was overweldigend en een spontane oproep van hen bleek een schot in de roos. Op 22 februari 2001 kwam een groepje mensen bij elkaar en werd er besloten om een historische vereniging op te richten. Op 12 april 2001 was de officiƫle oprichting een feit.

Eerste bestuur HVA
Het bestuur van het eerste uur bestond uit:

Voorzitter: H. Jongsma
Secretaris: Ed Beer
Penningmeester: Koert Vondeling
Leden: Wiebe de Jong, Sietze Oldersma, Johan Oosterloo en Henk van Buiten

Amper 10 maanden later had men al 150 leden!!
Er werd een werkgroep in het leven geroepen die tot taak kreeg een tijdschrift uit te gaan geven.

De allereerste redactieleden waren:
Klaas de Groot, Wiebe de Jong, Johan Oosterloo, Siebe Oosterloo
Tom Oosterloo en Henk van Buiten.

Natuurlijk moest er een naam bedacht worden voor het tijdschrift en dit werd: “De Zoolstede”. Men ontleende deze naam aan de inrichting van de oude boerengemeenschap Appelsche. De marke Appelsche bestond uit drie buurtschappen, die in de 13-de eeuw samen de parochie Appelsche vormden, t.w. Hoog Appelsche (nu Boerestreek), Aekinge en Terwische (nu De Bult).

Op 31 december 2003 bedroeg het ledenaantal al 672; het hoogste aantal leden had de vereniging op 31 december 2011, namelijk 950. Het ledenaantal schommelt de laatste jaren zo rond de 840, de HVA heeft een 16-tal commissies en een kleine 80 vrijwilligers.