HISTORIE HVA

Geschiedenis van de Historische Vereniging Appelscha e.o.

In de herfst van 2000 hadden Koert Vondeling en Johan Oosterloo een dia- en fotopresentatie van het oude Appelscha georganiseerd in het Trefpunt bij de Hervormde Kerk. De belangstelling hiervoor was overweldigend en een spontane oproep van hen bleek een schot in de roos. Op 22 februari 2001 kwam een groepje mensen bij elkaar en werd er besloten om een Historische Vereniging op te richten. Op 12 april 2001 was de officiële oprichting een feit.

Het bestuur van het eerste uur bestond uit:

  Voorzitter: H. Jongsma
  Secretaris: Ed Beer
  Penningmeester: Koert Vondeling
  Leden: Wiebe de Jong
  Sietse Oldersma
  Johan Oosterloo

Van links naar rechts: Johan Oosterloo, Wiebe de Jong, Koert Vondeling, Henk Jongsma, Ed Beer, Sietse Oldersma en Henk van Buiten

Amper 10 maanden later had men al 150 leden!!
Er werd een werkgroep in het leven geroepen die tot taak kreeg een tijdschrift uit te gaan geven.

De allereerste redactieleden waren:

Natuurlijk moest er een naam bedacht worden voor het tijdschrift en dit werd: "De Zoolstede". Men ontleende deze naam aan de inrichting van de oude boerengemeenschap Appelsche. De markte Appelsche bestond uit drie buurtschappen, die in de 13-de eeuw samen de parochie Appelsche vormden. T.w. Hoog Appelsche (nu Boerestreek) Aekinge en Terwische (nu De Bult).