HONGERPROCES

Een werkgroep bestaande uit Carol Klok, Johan Liest, Gerard Oosterlaar, Geert Veen en Henk Vondeling is met steun en toeverlaat Akkie Zeilstra druk doende een heropvoering voor te bereiden van het openluchtspel "Het Hongerproces van Appelscha in 1893". Dit in het kader van de herdenking van het honderdste sterfjaar van de socialistische politicus Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De bekende Appelschaster vrije socialist Tinus Veenstra schreef het toneelstuk direct na WO II naar aanleiding van een broodoproer die in 1893 in Appelscha plaatsvond. Het stuk werd eenmalig opgevoerd op 1 mei 1946 in een tent achter het toenmalige Compagnons- hotel. Veenstra's script ging helaas verloren, maar journalist Henk Vondeling schreef een nieuwe versie met een duidelijke knipoog naar onze tijd. Inmiddels zijn voor de uitvoering subsidies verleend door het Iepen Mienskipsfuns, Fonds Ooststellingwerf, Stichting Bercoop Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds. Toneelvereniging "De Vriendenkring" uit Appelscha heeft zich bereid verklaard het spel op te voeren in het Openluchttheater de Koele. Dit zal gebeuren onder regie van Johan Liest op 13, 14 en 15 september van dit jaar. Het ligt in de bedoeling een try-out te geven voor de leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen uit Oost- en Weststellingwerf. De HVA geeft ondersteuning bij de bouw van decors, het maken van kostuums, etc.

Komt Dat Allen Zien!

www.hongerproces.nl

Promofilmpje

De volgende instanties, verenigingen hebben hun steun toegezegd om het openluchtspel "Het Hongerproces van Appelscha 1893" mede mogelijk te maken. Wij als werkgroep zijn deze geweldige steunbetuiging zeer erkentelijk.


Iepen Mienskip Funs Fryslan


Bercoop Fonds Oldeberkoop


Prins Bernhard Cultuur Fonds


Bouwbedrijf Doornenbal


Fonds Ooststellingwerf


HVA Historische Vereniging Appelscha e.o.


Plaatselijk Belang Appelscha