Meester Lok

In de avond van 19 mei 1944 vertelde Lok aan zijn vrouw dat hij bonkaarten voor de onderduikers in de lege kachel in een bergingshok had verstopt. Diezelfde nacht werd er bij hem aangebeld. Twee mannen vroegen of Lok mee wilde gaan om een getuigenverklaring af te leggen in Assen. Terwijl zijn vrouw en twee kinderen hem in het donker nakeken, werd Lok door de twee SS’ers in de tuin van zijn woning (naast de school) doodgeschoten.

De daders renden naar een gereedstaande auto, die met gedoofde lichten wegreed. Deze Silbertanne moord, waarbij willekeurige Nederlanders zonder vorm van proces werden neergeschoten, was een vergelding voor een aanslag op landwachter Kees Harterhof.

In 1948, kreeg de school de naam Meester Lokschool en werd er een gedenkteken aan de zijgevel onthuld. De beeldhouwster mevr. Baanders Kessler uit Hilversum heeft in haar werk op fijnzinnige wijze uitdrukking gegeven in wat in het leven van Anje Lok zo’n grote plaats innam: zijn liefde tot de natuur. het monument stelt voor een meisje omgeven door bloemen en vogels, aldus symboliserend de jeugd temidden van de ontluikende natuur. Het gedenkteken werd onhuld door twee leerlingen van de school, te weten Lieneke Huberts en Tjikkie van der Duin, doormiddel van het doorknippen van de linten van de Friese vlag waarmee de steen bedekt was.

Tot 2015 werd meester Lok jaarlijks herdacht door de onderwijzers en leerlingen van de Meester Lokschool. Na de sluiting van de school heeft de HVA de herdenking, vanaf 2017, overgenomen. Elk jaar komen dochter Janny Lok, familieleden, (school)vrienden van Janny en leden van de HVA tezamen om meester Lok te herdenken.