Meester Lok

Meester Lok

In de avond van 19 mei 1944 vertelde Lok aan zijn vrouw dat hij bonkaarten voor de onderduikers in de lege kachel in een bergingshok had verstopt. Diezelfde nacht werd er bij hem aangebeld. Twee mannen vroegen of Lok mee wilde gaan om een getuigenverklaring af te leggen in Assen. Terwijl zijn vrouw en twee kinderen hem in het donker nakeken, werd Lok door de twee SS’ers in de tuin van zijn woning (naast de school) doodgeschoten.

De daders renden naar een gereedstaande auto, die met gedoofde lichten wegreed. Deze Silbertanne moord, waarbij willekeurige Nederlanders zonder vorm van proces werden neergeschoten, was een vergelding voor een aanslag op landwachter Kees Harterhof.

In 1955, bij het 25-jarig bestaan van de school, is het monument voor meester Lok onthuld. Tot 2015 werd meester Lok jaarlijks herdacht door de onderwijzers en leerlingen van de Meester Lokschool. Na de sluiting van de school heeft de HVA de herdenking, vanaf 2017, overgenomen. Elk jaar komen dochter Janny Lok, enkele familieleden, (school)vrienden van Janny en leden van de HVA tezamen om meester Lok te herdenken.

Dit WO II monument is opgenomen in het door de HVA uitgegeven boekje ‘monumenten Appelscha en onderduikplaatsen WO II ‘. Het boekje is verkrijgbaar bij het Toerist Info Punt (TIP) in Appelscha en te koop of te bestellen bij de HVA.

Monument op voormalige Meester Lokschool