NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

13 november 2021 - Na uitgebreid overleg hebben SA3 en HVA besloten de winter/kerstfair op 11 en 12 december niet door te laten gaan. Aanleiding hiertoe zijn de ernstig toegenomen coronabesmettingen en de aangekondigde coronamaatregelen. Ook de overige activiteiten die in de Hoolten Klinte zouden plaatsvinden, de kaart- en spelmiddag op 17 november en 22 december, de boeken- en platenmarkt op 20 en 21 november en de vertelmiddag van Johan Veenstra op 27 november gaan niet door. Mogelijk komt ook de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari te vervallen. Hopelijk dalen de aantallen besmettingen als gevolg van de 12 november aangekondigde coronamaatregelen en kunnen we daarna weer activiteiten organiseren.

18 oktober 2021 - Lid van Verdienste, die eer viel Rinze Lenstra te beurt tijdens de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Appelscha e.o. Dit werd hem toegekend vanwege al die jaren dat hij lid van de redactie van de Zoolstede was, in de commissie Historisch Onderzoek zit en bijzonder betrokken is bij de vereniging. Tevens werd hem een boekenbon overhandigd. Lenstra was van 2005 tot en met 2021 eindredacteur van de Zoolstede, het verenigingsperiodiek van de HVA. Alle ingeleverde kopij werd nauwgezet door hem gecheckt en ook verschenen er vele artikelen van hem in de Zoolstede. Na 16 jaar vond Lenstra tijd om het stokje aan iemand anders door te geven. Overigens blijft hij betrokken bij de Zoolstede met zijn rubriek "boekbespreking". Lenstra krijgt nu meer tijd voor een van zijn grote hobby‘s: fietstochten rijden en uitzetten.

foto Geert Veen

25 juni 2021 - Vrijdagmiddag is Koert Vondeling in de Hoolten Klinte benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Koert werd samen met zijn vrouw Janny met een smoesje naar de Hoolten Klinte gelokt. Bij het betreden van zaal trof hij tot zijn grote verbazing familie en vrienden aan. Toen hij ook burgemeester Oosterman zag, begon het kwartje te vallen. Oosterman roemde de inzet van Koert voor alles wat hij als vrijwilliger voor Appelscha heeft gedaan en nog steeds doet. Zo zat hij o.a. in het bestuur van het zwembad, in de ouderraad van de Riemsloot, doet hij vrijwilligerswerk bij de tennisclub, zit hij in het bestuur van de VvE van het Emstplein en was hij in 2001 samen met Johan Oosterloo een van de oprichters van de Historische Vereniging van Appelscha e.o. Vanaf dat moment zit Koert in het HVA bestuur en is hij zeer betrokken bij allerlei activiteiten. Dit alles was reden om hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

foto Klaas de Groot

11 juni 2021 - Het kleinste en enig overgebleven cachot van Friesland bestaat 100 jaar en dat hebben de inwoners van Appelscha geweten. Omdat het cachot dringend aan onderhoud toe is deed de Historische Vereniging Appelscha e.o. met succes mee aan de door het Prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerde Anjeractie. Het streefbedrag van € 600 is binnen en de renovatie gaat binnenkort van start. De door HOLLAND VLAGGEN Oosterwolde gemaakte jubileumvlag ging gisteravond in top. Niet zomaar een vlag want als we het doen dan doen we het groen. De vlag is gemaakt van 100 % gerecyclede PET-flessen. Op de foto Jan Veldhuizen en Henk Zeilstra van de cachot commissie met in het midden Jan Elmers van HOLLAND VLAGGEN die spontaan belangeloos de vlaggenmast in bruikleen aanbood tot en met de open monumentendag op 12 september.

28 mei 2021 - Van 28 mei t/m 5 juni organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds de Anjeractie in digitale vorm. De Historische Vereniging Appelscha e.o. doet dit jaar ook mee. Het cachot in Appelscha bestaat dit jaar 100 jaar en is dringend aan onderhoud toe. Vindt u ook dat dit stukje historie niet verloren mag gaan, dan kunt u ons steunen via de Anjeractie! Helpt u ons streefbedrag, € 600, te behalen? Doneer via onderstaande link een bedrag naar keuze. Klik hier voor de link.
De netto-opbrengst is voor de HVA. Alvast hartelijk dank!

Vandaag, 12 april 2021 is het precies 20 jaar geleden dat de Historische Vereniging Appelscha e.o. werd opgericht. Mede voortgekomen uit een door Johan Oosterloo en Koert Vondeling georganiseerde dia- en fototentoonstelling in de toenmalige hervormde kerk met erg enthousiaste reacties van met name de oudere bezoekers waaronder veel oud-inwoners van Appelscha. Vooral de veel gehoorde opmerking 'deze presentatie en de vele oude foto's met toelichting, zou eigenlijk vaker te zien en te horen moeten zijn' werd door beide heren opgepakt wat uiteindelijk resulteerde in een oproep in de Nieuwe Ooststellingwerver waarin liefhebbers werden gevraagd voor het oprichten van een historische vereniging. 12 april 2001 was de oprichting van de HVA e.o. een feit en kon de ledenwerving beginnen. Op 31 december 2003 bedroeg het ledenaantal al 672; het hoogste aantal leden had de vereniging op 31 december 2011, namelijk 950. Het ledenaantal schommelt de laatste jaren zo rond de 820, de HVA heeft een 16-tal commissies en een kleine 100 vrijwilligers. In verband met de nog steeds geldende Covid 19 beperkingen heeft het bestuur van de Historische Vereniging Appelscha e.o. moeten besluiten de festiviteiten rond het 20-jarig bestaan op te schorten. Ook zal de uitvoering van het theaterstuk 'Uit de Klauwen' verplaatst worden naar volgend jaar september. Op de foto voor het verenigingsgebouw de Hoolten Klinte het huidige bestuur, waaronder links bestuurslid van het eerste uur en medeoprichter, Koert Vondeling.

21-03-2021

Delta Fiber is onlangs een glasvezelcampagne gestart voor inwoners van Appelscha en Ravenswoud binnen de bebouwde kom, de zogenaamde grijze adressen. KLIK HIER en u komt op de website waar u veel informatie over glasvezel en antwoorden op een groot aantal vragen vindt. Op 24 maart is er een online informatieavond. Mocht u overwegen zich aan te melden voor glasvezel, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een van de deelnemende verenigingen uit Appelscha, waaronder de HVA, te ondersteunen.

---

Foto's nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Klik hier

---

STEM OP ONS PROJECT "DIGITALE WANDELROUTE KALE DUINEN"
14 JULI TUSSEN 15.00 - 19.00 UUR OP DE BOERESTREEK IN APPELSCHA


De Historische Vereniging Appelscha e.o. heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Fonds Ooststellingwerf voor het project "Digitale wandelroute Kale Duinen". Tijdens de wandelroute, die via een app offline kan worden gelopen, krijgen inwoners van Appelscha en Ooststellingwerf, toeristen en basisschoolkinderen op een speelse en informatieve wijze informatie over de geschiedenis van het landschap, de flora en fauna van het gebied en de lokale geschiedenis van Appelscha.

Vrijdag 14 juli is de Publieksdag op de Boerestreek in Appelscha. Van 15.00 - 19.00 uur kunnen inwoners van Ooststellingwerf hun steun geven aan twee projecten. Hiervoor heeft u een stempas nodig, die u vóór 9 juli moet aanvragen. Dit kan via deze link of d.m.v. de bon die op de gemeentepagina in de streekbladen staat. Op 14 juli ontvangt u op vertoon van uw stempas én identiteitsbewijs een stemformulier en kunt u op twee projecten stemmen.

In onderstaand PDF document vindt u nadere informatie over ons project "Digitale wandelroute Kale Duinen".

Wij hopen dat onze leden en natuurlijk ook andere inwoners van Ooststellingwerf ons een warm hart toedragen door op ons project te stemmen.

Projectinformatie Digitale wandelroute Kale Duinen.