Papieren archief

De Historische Vereniging Appelscha e.o. heeft in de loop van haar bestaan, door schenkingen niet alleen een omvangrijke verzameling van oude gebruiksvoorwerpen verworven, maar ook oude gereedschappen, schilderijen en souvenirs. Enige tijd na de herbouw van de Hoolten Klinte in 2008, is ook gestart met het actief verwerven van archiefmateriaal met het doel om dit voor de toekomst te bewaren.

In de achter ons liggende jaren zijn er inmiddels tal van archieven aan onze vereniging overgedragen.
Voor het bergen daarvan, werd door de leden van de Technische Commissie in ons verenigingsgebouw een archiefkluis gebouwd, die zijn gelijke niet kent.

De archieven worden eerst geordend en de inhoud daarvan geïnventariseerd, alvorens zij voor historisch onderzoek beschikbaar komen.

Onderstaande archieven zijn inmiddels toegankelijk gemaakt.
Zij kunnen op afspraak worden ingezien in de Hoolten Klinte op de
dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur.
Archiefmateriaal wordt niet uitgeleend.

Archieven Particulieren

Boonstra
De Groot
De Jong
Kootstra
Kuik
Mesken
Stegeman
Veenma
Wijnterp

Archieven van Instellingen en Verenigingen

Bejaarden Volksdansgroep “Mei nocht en wille” te Appelscha (1977)
Tennis Club Appelscha (1966)
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Appelscha (1949)
Coöperatieve Boerenleenbank te Appelscha (1911)
Ontwikkelingsclub “De Heldere Holle”, of “Kleare Kop” te Appelscha (1938)
Coöperatieve Vrouwenbond, afdeling Appelscha
Culturele Vereniging Appelscha (ca. 1951)
Oranjevereniging “Appelscha en Omstreken” (ca. 1938)
Dorpsgemeenschap Appelscha
Sportparkcommissie (ca. 1954)
Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging “Draagt Elkanders Lasten”
Buurtvereniging “ ’t Steegdenkwartier” (1977)
Buurtvereniging “Wiltingermaad”
Buurtvereniging “Oude Willem”
Winkeliersvereniging Appelscha (1925)
Vereniging tot bevordering van Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer “Appelscha”
Braderiecommissie “Appelscha” (ca. 1984)
Toneelvereniging Appelflap (1961)
Barakkenkamp Nederlandsche Arbeidsdienst (1941)
Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg “Aekinga” (1943)
Vereniging “Laweijs contract” (1876)
Stichting Trefkerk (1966)
Begrafenis Vereniging Appelscha (1939)
Stichting Andries Jans Reinders fonds (1930)
Eerste Reclame-Verkoop-Tentoonstelling Appelscha (E.R.V.E.T.A.) (1935)
Tweede Reclame Verkoop-Tentoonstelling Appelscha (R.E.R.V.E.T.A.) (1938)
Appelschaster Vereniging Voor Lichamelijke Oefening (AVVLO) (1971)
IJsbaan “De Friesche Grens” (1959)