De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Wessel Oosterhof

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2023

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de meest recente Zoolstede

In de laatste Zoolstede van 2023 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

  • Van de redactie
  • Van het bestuur
  • Jeugdherinneringen XVI – Over bevroren water – Anne Veenstra (1939-2022)
  • Postkantoren en postverkeer in Appelscha, deel IV van IV – Jaap Joustra
  • Carol Jan Klok – 10 jaar schrijver voor de Zoolstede – Kjest Herder
  • Henk Harten, in memoriam – Wessel Oosterhof
  • Appelschaster bosjes – Maarten Jeronimus
  • Mariannes boekpresentatie Dwarsliggers in Appelscha– een fotoverslag

Rubrieken

Van een commissie
Waarom de HVA e.o. lid werd van ZCBS Beeldbank

Boekbespreking door Rinze Lenstra
Exit Fryslân – Plaats, taal en verbeelding in Friesland (1800-2022) – Goffe Jensma

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-december 1923)

Bent u (nog) geen lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).