De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Vacature

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2022

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de Zoolstede

In de vierde Zoolstede van 2022 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

 • Van de redactie
 • Van het bestuur
 • Jeugdherinneringen, deel XII, Mijn pake’s Auke en Anne – Anne Veenstra
 • Uit de Klauwen, knipsels – Maarten Jeronimus
 • De Veerkieker – Akkie Zeilstra
 • Wonen aan het kerkepad, Boerestreek 20 – Melle en Joke de Boer
 • Uit het leven van Rieks Moes – Rieks Moes
 • Toen en Nu: café Bos(ch)lust – PPC
 • Op zoek naar de plaggenhut – Wietze van Buiten
 • Uit het leven van Jaap de Vries, deel I – Jaap de Vries (1936-2019)
 • Uit het leven van Kjest Herder – Kjest Herder
 • Nieuws over Appelscha e.o., juli-december 1921 – Geert Veen

Rubrieken

Boeken door Rinze Lenstra
Opstand en ondergang van de veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe 1860 en 1921

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-december 1921)

Bent u (nog) niet lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).