De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Geert Veen

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2022

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de Zoolstede

In de derde Zoolstede van 2022 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

 • Van de redactie
 • Van het bestuur + in memoriam Johan Oosterloo
 • Jeugdherinneringen, deel XI, Sierd Geertsma – Anne Veenstra
 • Vijf generaties Stoker bij het Benedenverlaat in Appelscha– Carol J. Klok
 • Het geheim van de Bovendraai – Geert Veen
 • Fochteloo op de kaart 1765 – Otto de Vent
 • In gesprek met Geertje Gropstra-de Boer – Agnes Gorter-Bruinsma
 • De verdwenen bibliotheek – Geert Veen
 • Oorlogsmonument Anarchisten – Maarten Jeronimus
 • Het verhaal van een jonge schilder d.d. juli 1963
 • Aekinga en de Kampeerders – Koert Vondeling en Maarten Jeronimus

Rubrieken

Boeken door Rinze Lenstra
Amerikaanse boerderijen in Fryslân – H. de Haan en J.H.P. van der Vaart

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (oktober-december 1920)

Bent u (nog) niet lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).