De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Wessel Oosterhof

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2024

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de meest recente Zoolstede

In de eerste Zoolstede van 2024 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

  • Van de redactie
  • Jeugdherinneringen XVII – Gevelsteen op Vaart NZ 109 – Anne Veenstra (1939-2022)
  • De familie Seidel te Appelscha – Carol Jan Klok
  • Rondom 13 april: drie getuigenissen uit 1943-45, 2015, 2023 – Wessel Oosterhof
  • Klokkenstoel te Fochteloo: de klokken luiden weer – Maarten Jeronimus
  • “Het is net of ik het nu nog beleef ….” – inleiding op de herinneringen van Jan Hendriks van Rozen (1906-1993) – uit het familieboek van Tsjerk Veenstra

Rubrieken

Van een commissie
Archief – Jan Ennik en Geert Veen

Boekbespreking door Rinze Lenstra
De schilders van het Friese Land – H. Dijkstra

Toen en nu door PPC/redactie
Wie weet iets over een woning/boerderij en namen van een groepsfoto bij een KLM vliegtuig

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (januari – maart 1924)

Bent u (nog) geen lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).