De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Wessel Oosterhof

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2023

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de meest recente Zoolstede

In de derde Zoolstede van 2023 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

  • Van de redactie
  • Van het bestuur
  • Jeugdherinneringen XV – Wonen op een eiland – Anne Veenstra (1939-2022)
  • Postkantoren en postverkeer in Appelscha, deel III van IV – Jaap Joustra
  • Bestemming bereikt (over een schilderij) – Janny Lok
  • Van Dobkovice naar Appelscha – Marianne Kootstra
  • Interview met Alie Doller-Duin – Geert Veen
  • Toen en Nu – Vaart NZ 117-120 – PPC
  • De Zoolstede, deel II van II, Maarten Jeronimus
  • Vrijwilligersochtend in de Hoolten Klinte – Akkie Zeilstra

Rubrieken

Boekbespreking door Rinze Lenstra
Friese Dijken – E. van der Laan-Meijer, M. Schroor, W. Ottens en J. Bokma

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (januari – juli 1923)

Bent u (nog) geen lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).