De Zoolstede

De Zoolstede, het verenigingsblad van de HVA

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

Maarten Jeronimus (Coördinator)
Vroukje Vondeling
Geert Veen

redactie@hvappelscha.nl

Onderstaand een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2022

Oude tekening Boerestreek
Bovenste Verlaat Appelscha

Artikelen in de Zoolstede

In de eerste Zoolstede van 2022 kunt u het volgende lezen:

Artikelen

  • Van de redactie
  • Van het bestuur + in memoriam Henk van Buiten
  • Een getuigenis van moedig verzet (uit: Christenen voor Israël) – Ds. O. Lohuis
  • Afscheid na 20 jaar De Zoolstede – Thom Oosterloo
  • Onderduikers in Ravenswoud – Geert Veen
  • Pestbosjes, deel I – Carol Klok
  • In gesprek met wijlen mevr. Gré van der Werf-Bruggink – Geert Veen
  • Jeugdherinneringen, deel IX – Turf en hagedissen – Anne Veenstra
  • Onderzoek dat niet eenmalig is, is tóch leuker – Jan Postema
  • Reclame-verkooptentoonstellingen, deel II – REVETA II (1938) – Rinze Lenstra

Rubrieken

Boeken door Rinze Lenstra
Houd je goed (brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937) – L.G. Jansma en A. Veenstra

Toen en Nu – bijdrage Photo en Prentbriefkaarten Club (PPC)
Bruggelaan 62

Nieuws uit Appelscha en omstreken door Geert Veen
Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-september 1920)

Bent u (nog) niet lid van de HVA maar heeft u wel belangstelling voor een van bovenstaande artikelen of een artikel uit een oudere Zoolstede, dan kunt u een losse Zoolstede bestellen voor € 3,50. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (info@hvappelscha.nl of 0516-432159).